SASAM’dan Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek Sempozyumu
12 Ekim 2016, Çarşamba

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM), Halk Sağlığı Günleri kapsamında ‘Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gelecek’ sempozyumu düzenleyecek. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katılacağı sempozyum iki gün sürecek. Açılış ve protokol konuşmalarının yer aldığı ilk gün, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesinde Halk Sağlığı Politikaları ve Hak Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı başlıklarında iki panel düzenlenecek.

Sempozyumun son günü ise, Halk Sağlığı Hizmetlerinin Yönetimi ve Halk Sağlığı Hizmetlerinde İnsan Gücü başlıklı iki panel gerçekleşecek.

SASAM, Halk Sağlığı Günleri’ni her yıl farklı bir temada ele almaya karar vermiş ve ilk sempozyumu geçtiğimiz yıl Sağlık Okur Yazarlığı başlığında ele almıştı. Ülkemizde ilk kez Sağlık-Sen tarafından yapılan sağlık okuryazarlığı araştırmasının da detaylı bir şekilde ele alındığı sempozyumda, bu yönde oturumlar düzenlenmişti.


PROGRAM ŞU ŞEKİLDE:
YER: ATAKÖŞK HOTEL (Konya Yolu, Mevlana Bul. No:148 Çukurambar/Ankara/Türkiye)

18 EKİM 2016
09.30 - 12.30: Açılış Konuşmaları
Mustafa Necmi İLHAN, SASAM Sağlık Politikaları Direktörü
Metin MEMİŞ, Sağlık-Sen Genel Başkanı
Ali YALÇIN, Memur-Sen Genel Başkanı
Dr. Pavel URSU, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi
Prof. Dr. Vural KAVUNCU, Kütahya Milletvekili,
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Recep AKDAĞ, T.C. Sağlık Bakanı

12.30 - 13.30: Öğle Yemeği
1. Panel (13.30 - 15.00) Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesinde Halk  Sağlığı Politikaları
· Prof. Dr. Mustafa Necmi İLHAN (Oturum Başkanı)
  Gazi Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağ. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,  
  SASAM Sağlık Politikaları Direktörü
· Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, (THSK Başkanı)
  Türkiye’de Halk Sağlığı Hizmetlerinin Yönelimi
· Prof. Dr. Rengin ERDAL, (Başkent Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
  Halk Sağlığı Hizmetlerinde Erişim, Hakkaniyet ve Eşitlik
· Prof. Dr. Recep AKDUR, (Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı)
  Halk Sağlığı Hizmet Sunum Modelleri

2. Panel (15.30 - 17.00)  Halk Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanı
· Mehmet ATASEVER (Oturum Başkanı)   Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi
· Ahmet Oğuz SARICA, (Kalkınma Bakanlığı, Daire Başkanı)
  Halk Sağlığı Hizmetleri İçin Yapılan Harcamaların Kamu Sağlık Harcamaları İçindeki Yeri ve Gelişimi
· Uzm. Dr. Orhan KOÇ, (SGK Başkan Yardımcısı)
  Halk Sağlığı Hizmetlerinin Finansmanında Sosyal Güvenlik Kurumunun Rolü
· Yavuz ATEŞ, (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Strateji Geliştirme Daire Başkanı)
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Ana Hizmet Alanları İçin Yaptığı Harcamaların Analizi

19  EKİM 2016, ÇARŞAMBA
3. Panel (09.30 - 11.00) Halk Sağlığı Hizmetlerinin Yönetimi
· Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ (Oturum Başkanı, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)
· Dr. Mehmet Ali TORUNOĞLU, (THSK Kurum Başkan Yardımcısı)
  Sağlık Bakanlığı Organizasyon Yapısı İçinde Halk Sağlığı Hizmetleri
· Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, (THSK Kurum Başkan Yardımcısı)
  Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Diğer Kamu Kurumları İlişkileri
· Doç. Dr. İlhan ÇETİN,( Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, SKY, ABDB)
  Halk Sağlığı Hizmetlerinde İyi Yönetişim Örnekleri

4. Panel (11.15 – 12.45) Halk Sağlığı Hizmetlerinde İnsan Gücü
· Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN (Oturum Başkanı, Gazi Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı, 
  SASAM İş Gücü Politikaları ve Sendikal Haklar Direktörü)
· Prof. Dr. Sefer AYCAN,( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
  Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sağlık İnsan Gücü İstihdamı İçindeki Yeri ve Geliştirmesi
· Mustafa ÖRNEK, (Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı)
  İstihdam Modelleri Sorunları
· Dr. Serkan AKINCI, (Aile Hekimi)
  Halk Sağlığı Hizmetlerinde Çalışan Sorunları

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo