Şırnak Halk Sağlığında Keyfi Uygulamalara Son Verilsin
18 Ocak 2017, Çarşamba

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, Halk Sağlığı Müdürlüğünün keyfi uygulamalarla çalışma barışını bozduğunu söyledi. Yetersiz personel sayısını artırmak için çalışılması gerekirken, yapılan uygulamalarla mevcut çalışanların da huzursuz edilerek, başka yere gitme düşüncesine yol açıldığını söyleyen Uçaş, “İlimiz personel istihdamında zorluk çekilen yerler arasında yer almaktadır. Buna rağmen burada görev yapan sağlık çalışanları da yöneticilerin anlamsız tavır ve davranışları ve keyfi uygulamaları yüzünden ilimizden ayrılmak istemektedir.” Dedi.

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Gıyasettin Uçaş, “İlimizin değişik ilçelerinde çalışan hizmet yükümlüsü ve 4/B sözleşmeli personele yapılan görevlendirmeler, mobbinge dönüşmüş durumdadır. Personel ihtiyacımız bu kadar fazla iken, Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinin istihdamı korumak ve artırmaya yönelik çalışmalar yapması gerekirken, mevcut uygulamaları anlamakta zorlanıyoruz. Çalışanlar görevlendirmelerle tehdit edilir duruma gelmiştir.” Şeklinde konuştu.

Devlet hizmet yükümlüsü personele, atandığı yerin dışında görevlendirme yapılamayacağı kanunlar ve yönetmeliklerle açık açık belirtilmiş olmasına rağmen Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinin kendilerine özel yöntem ve uygulamalarla görevlendirmeler yaptığını söyleyen Uçaş, kanun ve yönetmeliklerin hiçe sayıldığını kaydetti. Yapılanın iyi niyetten uzak uygulamalar olduğunu söyleyen Gıyasettin Uçaş, “Şimdiye kadar yapılan görevlendirmelerin, büyük bir çoğunluğunun hizmet yükümlüsü ve 4/B sözleşmeli çalışanlara yapılmasının geçerli bir sebebi ve açıklaması bulunmamaktadır.” Dedi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün keyfi uygulamalarının bununla sınırlı olmadığını da söyleyen Sağlık-Sen Şube Başkanı Uçaş, “İzin isteyen personele 10 günden az izin verilmemektedir. Toplu sözleşmede ayda 5, yılda 10 güne kadar olan izinlerin döner sermayeden kesilmeyeceğine dair mutabakat metni imzalanmıştır. Ek ödemelerinden kesinti olmaması için bu sözleşmeye göre izin kullanmak isteyen çalışanlar, halk sağlığı müdürlüğü engeline takılmaktadır.” Şeklinde konuştu.

İzin vermenin işlerin aksamaması ve personel eksikliği çekilmemesi açısından yönetimin inisiyatifinde olduğunu belirten Uçaş, iznin süresini belirlemeye kimsenin hakkı olmadığını belirtti.

Müdürlüğün, 10 günden daha az izin verilememesine yönelik talimatının ise sözlü olarak birimlere iletildiğini söyleyen Gıyasettin Uçaş, yapılan hukuksuz ve keyfi uygulamanın belgelenmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını ifade etti.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo