Uçaş'tan ‘Parmak İzi' Sistemi Açıklaması
30 Ocak 2017, Pazartesi

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş, Halk Sağlığı Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Parmak izi ile mesai kontrolü” uygulamasının insan hakkı ihlali olduğunu savundu.
Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Giyasettin Ucaş, Halk Sağlığı Müdürlüğünün hayata geçirdiği “Parmak izi ile mesai kontrolü” uygulaması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Ucaş, “Yapılan bu uygulama, yasa ihlali, insan hakkı ihlalidir. Çünkü özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması yasalarla güvence altına alınmıştır. Halk Sağlığı Kurumu’nun parmak izi ile mesai kontrolü yapması, aynı zamanda insan hakkı ihlalidir. Parmak iziyle mesai uygulaması, daha önce konfederasyonumuza bağlı bir sendikamız tarafından 2014 yılında yargıya taşınmış ve yargı bu uygulamada hukuka uyarlılık bulmamıştı. Ankara 2. İdare Mahkemesi kararında, ‘Parmak izi tarama sistemi kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesinin ihlali olacaktır. Uygulamanın sınırlarını usul ve esaslarını gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair güvencenin olmaması göz önüne alındığında, belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmamaktadır’ demişti. Bu şekilde bir yargı kararı olmasına rağmen Şırnak Halk Sağlığı Müdürlüğü yöneticilerinin, ‘parmak izi’ uygulamasında ısrarcı olmalarına bir anlam veremiyoruz” dedi.
Ucaş, “Mahkemelerin konuyla ilgili kararlarını göz önüne almayan ve yanlış uygulamada ısrar eden kuruma, endişelerimizi yazılı olarak iletmemize rağmen yanlışta ısrar edilmektedir. Mahkeme kararında da belirtildiği üzere, kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği göz göre göre ihlal edilmektedir. Sağlık-Sen olarak tekrar sesleniyoruz, Bu uygulamadan acilen vazgeçin. Toplanan verilerin bilişim uzmanları nezaretinde derhal ve güvenli bir şekilde imha edin. Bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Halk Sağlığı Müdürlüğü, parmak izi ile mesai kontrolüne geçişin gerekçesi olarak, kartlı mesai uygulamasında, personelin birbirlerinin yerine kartı okutmasını gerekçe göstermiştir. Çalışanları zan altında bırakan bu açıklamayı da kınıyoruz” diye konuştu.

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo